Chřiby - Poutní cesta Velehrad
 

Vitejte
CHŘIBŠTÍ VELIKÁNI
ZÁPISKY Z VANDRU
Turistické známky
Hrad Buchlov
Hrad Cimburk
Hrad Střílecký
Hrad Ranšperk
Adamova rokle
Břestecká skála
Budačina skála
Buchlovský kámen
Gavendova skála
Jeřabčina skála
Kalíšek skála
Kazatelna skála
Komínské skály
Kozel skály
Miláčka skály
Moštěnské kameny
Osvětimanské skály
Pečínkova skála
Trpasličí město
Vlčí jámy - Skalky
Zikmundova skála
Modrá - rozhledna
Brdo - rozhledna
Hýsly - rozhledna
Vážany - rozhledna
Těšánky - rozhledna
Polešovice - rozhledna
Salaš - rozhledna7
Barborka
Hora svatého Klimenta
Koryčanská kaple
Metoděj chřibský
Poutní cesta Velehrad
Růžencová cesta
Roštínská kaple
Velehradská bazilika
Bukovanský mlýn
Mlýn Velké Těšany
Větrný mlýn v Jalubí
Archeoskanzen Modrá
Kameny na Šindelné
Králův stůl
Podbuchlovské nářečí
Sklepiska
Tabarky - mohylník
Veligrad-Staré Město
Boršice
Koryčany
Zdounky
Salaš
Baťův kanál
Dlouhá řeka
Smraďavka - Leopoldov
Smraďavka - Čeložnice
Zdravá voda Koryčany
Slanica - Napajedla
Živá voda Modrá
PP Bralová
Ctiborův dub
PR Holý kopec
PP Ježovský lom
Křéby u Prasklic
PP Losky - hliniště
Malíkova lípa
PR Moravanské lúky
Sekvojovec - Chabaně
PP Včelín - lesostep
Bunč - restaurace
Kamínka - kemp
Samota - motorest
Relaxx Čeložnice
hospoda Na srubu
Kudlovská dolina chata
Kameňák - hospoda
Pod Břesteckou skalou
Zikmundov - penzion
Bradlo
Divocké údolí
Jílová - okruh
Kršle - Vrše
Na Pile
Sklepisko - kaplička
Okolo Špidláku
Vlčák - rozcestí
Vršava
Zavadilka
Buchlovický zámek
Tupeská keramika
Cetechovský mramor
Medlovský porcelanit
Žlutava kamenolom
Střílecký hřbitov
1. Běžkařská trať
Stupavská sjezdovka
Břestecká sjezdovka
Osvětimany sjezdovka
Balon nad Chřiby
Výlety do Starých hor
Kola Chřiby
Moje video
Farma Žlutava
Grunt Galatík
Hipocentrum Koryčany
Ranč Kostelany
Ranč Nevada
Ranč Rovná
Stáj Aryman
Statek Zikmundov
Poustevník Jiřík S.
Poustevník Ivan
PĚKNÉ STUDÁNKY***
PĚKNÉ STUDÁNKY**
PĚKNÉ STUDÁNKY*
LETECKÉ POMNÍKY
PARTYZÁNSKÉ STOPY
BOUDY NA SPANÍ
Naučná stezka PO HRANICI
Návštěvní kniha


Morava, krásná zem!

Cestu z Velehradu na Hostýn jsem šel zatím dvakrát. Poprvé s úspěchem převelikým. To jsme šli víceméně v trase dnešní Poutní cesty. Šlo nás asi 150 mladých poutníků. Museli jsme si regulovat dopravu - měli jsme oranžové vlaječky, atd. Podruhé jsme šli ve třech lidech a s kytarou. Ovšem popojeli jsme vlakem do Uherského Brodu. Šli jsme přes Luhačovice, Slušovice, Vizovice - kde nás (po luhačovické vodě a melounu) opustil jeden z nás s kytarou a v Hrobicích jsem odpadl já. Asi úžeh. Po noci v seníku jsme se vrátili do Boršic, s tím, že to ve třech někdy dokončíme. Nyní je nově označena poutní cesta a tak se nedivte, že mě to zaujalo.
Převzato z:
www.maticevelehradska.cz/

Poutní cesta Velehrad - Svatý Hostýn

Ještě není dokončena jedna poutní cesta a už stavějí další?! Není divu. Je - li Velehrad křižovatkou, nemůže tam vést jen jedna cesta! Je zde ovšem zdůrazněno něco nového. Velehrad nemusí být "pouze" cílem. Toto poutní místo je také východiskem. Vždyť se mu říká "moravský Betlém", neboť zhmotňuje zrod křesťanské víry Slovanů. MATICE VELEHRADSKÁ přijala pozvání MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ a společně s dalšími partnery vytvořili poutní cestu spojující Velehrad a Svatý Hostýn. 
Při pouti nezáleží nejvíce na tom, kolik toho poutník ujde, ani na tom, jakým způsobem cestuje, ale na tom, zda míří k správnému cíli. Svatý Hostýn a Velehrad jsou dvě nejdůležitější poutní místa u nás a mezi nimi by se mělo skutečně putovat, třebas jen kousek cesty. Proto byla vybudována cesta se všemi náležitostmi: značkami, panely, razítky, průvodcem a pamětním listem. 


V budoucnu by měla být cesta osázena alejí stromů, především jeřábů oskeruší.
Tento strom byl vyhlášen stromem Slovácka. První jeřáb oskeruše s názvem Metodějův strom byla zasazen právě v den 1123. výročí smrti Metoděje mezi Modrou a Velehradem, tam kde se stýká poutní cesta ze Svatého Hostýna a Poutní cesta růžence ze Starého Města.

 

Logo pro cestu vytvořil poutník Miloš Sláma, který došel v jubilejním roce pěšky až do Říma. Použil barvu fialovou, která znamená pokání, a modrou – barvu jasného nebe a Panny Marie, protože na obou krajích cesty stojí kostely jí zasvěcené. Modrá může také připomenout, že pouť má být "radost pro všechen lid".
 

 
Ve středověku existovala Via Romea Slavorum, Cesta slovanských římských poutníků. Ta by mohla někdy být páteří evropských poutních cest.Poutní cesta spojující Velehrad s Hostýnem je jejím prvním článkem, a protože začíná u duchovního středu, můžeme snad říci jejím jakoby ústředním obratlem. Vede od baziliky Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě k bazilice Panny Marie na Svatém Hostýně.
 

Pro poutníka, který po této cestě půjde, je vydán průvodce na cestu.
Připravil jej Dr Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských. Obsahuje místopisné informace, mapky a další zajímavosti. Je v něm i místo na otisk razítek, která na určitých místech dostane. V obou cílech cesty si bude moci po předložení razítek vyžádat pamětní list. Za 50 Kč je možné poutní sešit zakoupit na Svatém Hostýně (poutnický dům) i na Velehradě (dům Stojanov).
 

Po cestě je rozmístěno 25 dřevěných přístřešků s informacemi turistickými, poutnickými i náboženskými. Součástí každého přístřešku jsou dvě lavičky a panel, kde je kromě místopisných informací napsáno, kolik kilometrů má poutník za sebou a kolik před sebou a jména dárců.
Na panelech jsou také citáty z Písma, které vybral arcibiskup Jan Graubner s ohledem na místa, kde poutník právě bude. Instalace připravil Dr. Jiří Troneček, autor naučných stezek a nové expozice ve Svatohostýnském muzeu.
 

  
 
Aby bylo poutníkům na cestě veselo, byl rovněž vydán zpěvník v hodnotě 10 Kč. Ke každému panelu se vztahují dvě písně. Jedna píseň je poutní, druhá lidová, obě jsou vybrány tak, aby se hodily k místům, kterými se právě prochází.
Když například půjdeme kolem řeky, na panelu uvidíme: "...SLYŠ, JAKÝ TO NAD ŘEKOU JÁSOT A PLES ...." "... POD NAŠIMA OKNY TEČE VODIČKA ..."

 

 
Svatý Hostýn - Fryšták 12,5 km, Fryšták - Zlín 9,2 km, Zlín - Oldřichovice 9,8 km, Oldřichovice - Napajedla 8,2 km, Napajedla - Huštěnovice 7,1 km, Huštěnovice - Velehrad 11,8 km.


Cesta využívá turistické značky, tam, kde nejsou, máme svoje, také v barvách loga.


PŘESNÝ POPIS TRASY
s citáty z Písma a názvy dvou písní na každém panelu:

1. VELEHRAD

Slovo Boží:
JDĚTE A VYDÁVEJTE MI SVĚDECTVÍ. (Jan 15, 27)

Citát z poutní písně:
JAZYKEM RODNÝM BOŽÍ CHVÁLU PĚLI, MATEŘSKOU ŘEČÍ KNIHY SVATÉ PSALI ...
Místní píseň:
MORAVO, MORAVO, MORAVĚNKO MILÁ ...

2. MODRÁ
JDĚTE NAPROTI KRISTU. (Mt 25, 1)
SVOLÁVEJTE ODEVŠAD NA POSVÁTNÝ VELEHRAD ...
KDYŽ JSEM ŠEL Z HRADIŠŤA ...

3. JALUBÍ
ZŮSTAŇ S NÁMI, UŽ SE PŘIPOZDÍVÁ. (Lk 24, 29)
DEJ, AŤ V DOMECH NAŠICH VZKVÉTÁ PRAVÁ LÁSKA, PRAVÁ CTNOST ....
EJ, OD BUCHLOVA ...

4. SUŠICE
JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT. (Jan 14,6)
KAŽDÝ DEN PÁN MI SÍLU DÁVÁ ...
CHODÍME, CHODÍME HORE PO DĚDINĚ ....

5. HUŠTĚNOVICE
KDO CHCE JÍT ZA MNOU, ZAPŘI SE, VEZMI SVŮJ KŘÍŽ A NÁSLEDUJ MNE. (Mt 16,24)
SLUNCE AŤ SVÍTÍ, KDE JSI TY ...
ŠLY PANENKY SILNICÍ ....

6. BAŤŮV KANÁL (BABICE)
POJĎTE I VY NA OPUŠTĚNÉ MÍSTO A TROCHU SI ODPOČIŇTE. (Mk 6,31)
PÁN ZASTAVIL SE NA BŘEHU ....
KDYŽ JSEM ŠEL OD VÁS ...

7. ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY
POJĎTE ZA MNOU A UDĚLÁM Z VÁS RYBÁŘE LIDÍ. (Mk 1,17)
NA VŠECH CESTÁCH TÉTO ZEMĚ SMÍŠ SE K BOHU PŘIBLÍŽIT ...
NA TĚCH PANSKÝCH LUKÁCH ...

8. SPYTIHNĚV
JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA A HLÁSEJTE EVANGELIUM. (Mk 16,15)
SLYŠ, JAKÝ TO NAD ŘEKOU JÁSOT A PLES ....
POD NAŠIMA OKNY TEČE VODIČKA ...

9. POVODNĚ
JSEM TO JÁ, NEBOJTE SE. (Mk 6,50)
CELOU NAŠI OBEC CHRAŇ ....
TEČE VODA, TEČE ...

10. NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA
CO TEDY CHCETE, ABY LIDÉ DĚLALI VÁM, TO VŠECHNO I VY DĚLEJTE JIM. (Mt 7,12)
RAČ VŽDYCKY BÝT OCHRÁNCE MŮJ ...
UŽ MNĚ KONĚ VYVÁDĚJÍ ..

11. NAPAJEDLA – MĚSTO
KDO NENESE SVŮJ KŘÍŽ A NEJDE ZA MNOU, NEMŮŽE BÝT MÝM UČEDNÍKEM. (Lk 14,27)
POJĎ K SPASITELI ...
HÁJKU, HÁJEČKU, HÁJKU ZELENÝ ...

12. OLDŘICHOVICE
KDO VÁS PŘIJÍMÁ, MNE PŘIJÍMÁ. (Mt 10,40)
ZDISLAVO V ŘÍŠI KRÁS, SLYŠ SVÝCH DĚTÍ VROUCÍ HLAS ...
JÁ JSEM MALÝ MYSLIVEČEK ...

13. MALENOVICE - SVATÁ VODA
KDO PODÁ NĚKOMU TŘEBA JEN ČÍŠI STUDENÉ VODY PROTO, ŽE JE MÝM UČEDNÍKEM, NEPŘIJDE O SVOU ODMĚNU. (Mt 9,41)
POJĎ SE MNOU KRAJEM MÉHO DOMOVA, DO LESŮ VONNÝCH KVĚTŮ ...
TEČE POTŮČEK BUBLAVÝ ....

14. LESNÍ EKOSYSTÉM
PODLE TOHO JAK SOUDÍTE, BUDETE I VY SOUZENI. (Mt 7,2)
DO TVÝCH STAROSTÍ ... PŘIŠEL TEN, JENŽ MÁ TĚ RÁD ...
.... V LESE, V LESE NA JEHLIČÍ ...

15. ZLÍN - POHLED NA MĚSTO OD ZÁPADU
POJĎ DOLŮ, DNES MUSÍM ZŮSTAT V TVÉM DOMĚ. (Lk 19,5)
MÁ DUŠE BOHA VELEBÍ, ...
POCESTNÝ ...

16. ZLÍN – POHLED NA MĚSTO OD VÝCHODU
PŘINÁŠÍŠ-LI SVŮJ DAR K OLTÁŘI A TAM SI VZPOMENEŠ, ŽE TVŮJ BRATR MÁ NĚCO PROTI TOBĚ, NECH TAM SVŮJ DAR A JDI SE NEJDŘÍV SMÍŘIT. TEPRVE POTOM PŘIJĎ A OBĚTUJ SVŮJ DAR. (Mt 5,23 n)
AVE MARIAPOLI ...
JAKÉ JE TO HEZKÉ, DVA KOVÁŘI V MĚSTĚ ...

17. FRYŠTÁK
KDO PŘICHÁZÍ KE MNĚ A NEKLADE I SÁM SEBE AŽ NA DRUHÉ MÍSTO, NEMŮŽE BÝT MÝM UČEDNÍKEM. (Lk 14,26)
LAUDATE OMNES GENTES (Chvalte Pána, všechny národy) ...
KDYŽ JSEM K VÁM CHODÍVAL PŘES TY LESY ...

18. LUKOVEČEK
PANE, KE KOMU BYCHOM ŠLI? TY MÁŠ SLOVA VĚČNÉHO ŽIVOTA. (JAN 6, 68)
SLUNCE KRISTOVY LÁSKY AŤ OZÁŘÍ NÁS ...
POD TOU SKÁLOU ...

19. ONDŘEJOVSKO
SNAŽTE SE VEJÍT ÚZKÝMI DVEŘMI. (Lk 13,24)
NASTOKRÁT BUĎ POZDRAVENA, O, MATIČKO HOSTÝNSKÁ ...
SEDÍ SOKOL NA JAVORI ...

20. RUSAVA
KDYŽ SE MODLÍTE, ŘÍKEJTE: OTČE NÁŠ ...(Lk 11,2)
SPOJ NÁS V JEDNO,PANE ...
DÚ VALAŠI, DÚ ... nebo: MY JSME VALAŠI ...

21. - 25. SVATÝ HOSTÝN
DO DOMU HOSPODINOVA PŮJDEME S RADOSTÍ. (Žalm 121,1)
HORO KRÁSNÁ, SPANILÁ, KDE PŘEBÝVÁ MARIA ...
MORAVA KRÁSNÁ ZEM ...

 

Poprvé připutovali poutníci po nové cestě ve směru Hostýn - Velehrad 4. července 2008. Poutníci vcházejí velehradskou branou - v čele P. Jan Peňáz

V opačném směru se šlo společně touto cestou na poprvé 15. srpna mši svaté ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Na Svatý Hostýn - s pomocí Boží se došlo večer před hlavní poutí, tedy v sobotu 16. srpna 2008.

 
 

Osmkrát už proběhla hvězdicová pěší pouť na Velehrad koncem srpna, zvláště z Velkého Meziříčí přes Vranov a Křtiny, z Vítochova přes Boskovice a Sloup a ze Znojma přes Žarošice. Za rok už putujeme po deváté, v sobotu 22. 8. 2009 (dá-li Pán Bůh) bude sloužit a kázat žilinský biskup Tomáš Gális, který svou novou diecézi dal pod ochranu svatých Cyrila a Metoděje.

Slovo na cestu
Dnes jsme zvyklí dosáhnout všeho snadno a rychle. Na pouť zajedeme autem. Pro kulturní zážitek stačí stisknout knoflík na přehrávači nebo televizoru. Velký nákup jde na půjčku. Jsou to velké výhody, ale také nevýhody. Máme totiž málo trpělivosti, neumíme čekat, nedosahujeme pak často cílů, které vyžadují vytrvalost a námahu. Všechno se stává spotřebním zbožím s krátkodobým užíváním. Bohužel se to odráží i v mezilidských vztazích, takže někteří chápou například i manželství jako krátkodobou záležitost. Jejich děti pak už ani nemají představu rodinného zázemí jistoty a stability vztahů.
Jednou z mnoha věcí, které mohou dnešnímu člověku pomoci, je obnova pěšího putování a zkušenost poutníka, který vynaloží námahu chůze a věnuje čas, prožívá těšení se na cíl a postupné přibližování k němu, poznává omezenost svých sil a zakouší radost z překonání sebe. Cesta přírodou zve k otevření očí a rozšíření obzoru často zužovaného na každodenní starosti. Zahledění do prosté krásy přírody a tajemství jejího života naplňuje srdce obdivem a mysl přivádí k obdivuhodnému autorovi, mocnému Stvořiteli, jehož moudrost se odráží v zákonitostech přírody, dokonalosti a harmonii. Putuje-li člověk s druhými, zakouší společenství, jeho oporu a radost z něho, ale také potřebu přizpůsobovat se, vycházet ze sebe a být pro druhé. Tato cesta nabízí navíc poučení a povzbuzení příkladem velkých lidí spojených s krajem, jímž procházíme, takže se cítíme zapojeni do místních dějin.
Mám radost, že se myšlenka poutnické cesty spojující dvě nejvýznamnější poutní místa Moravy ujala a stala skutečností. Děkuji všem, kteří přispěli k její realizaci – zvláště Matici svatohostýnské a Matici Velehradské. Této cestě přeji, aby byla hodně prošlapaná, a všem poutníkům ze srdce žehnám.
Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký metropolita moravský

Via Romea Slavorum - cesta slovanských římských poutníků začínala v Polsku, vedla přes Jasnou Horu u Čenstochové, přes Svatý Hostýn a Velehrad a pokračovala přes Mariazell , Benátky a Assisi až k hrobu sv. Petra v Římě. V roce 2006 ji už prošli tři Francouzi. Pokud se obnoví, může jednou být páteří evropských poutních cest.

Naše připravovaná cesta je jejím prvním článkem, a protože začíná u duchovního středu, můžeme snad říci jejím jakoby ústředním obratlem. Na sever by ze Svatého Hostýna vedla přes kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti, přes baziliku ve Frýdku až do Skoczowa, rodiště sv. Jana Sarkandra a pak dál do Polska. Dá se uvažovat i o odbočce na Svatý Kopeček po trase už prochozené.
S Maticí svatoantonínskou se připravuje východní odbočka k sv. Antonínkovi nad Blatnicí. Ta by mohla pokračovat do Nitry a dál na Slovensko a jednou třeba až na Krym (zde nalezeny ostatky svatého papeže Klimenta).
Z Velehradu se chodí na Klimentek a z něho na západ do Čech, až k sv. Vojtěchu na Levém Hradci u Prahy - odkud sem pravidelně chodí poutníci pěšky od roku 1982, takže cesta už je prošlápnutá, jen ji pěkně popsat a označit.
Celkem bylo 246191 visitors (609289 hits) zde!
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free