Chřiby - Metoděj chřibský
 

Vitejte
CHŘIBŠTÍ VELIKÁNI
ZÁPISKY Z VANDRU
Turistické známky
Hrad Buchlov
Hrad Cimburk
Hrad Střílecký
Hrad Ranšperk
Adamova rokle
Břestecká skála
Budačina skála
Buchlovský kámen
Gavendova skála
Jeřabčina skála
Kalíšek skála
Kazatelna skála
Komínské skály
Kozel skály
Miláčka skály
Moštěnské kameny
Osvětimanské skály
Pečínkova skála
Trpasličí město
Vlčí jámy - Skalky
Zikmundova skála
Modrá - rozhledna
Brdo - rozhledna
Hýsly - rozhledna
Vážany - rozhledna
Těšánky - rozhledna
Polešovice - rozhledna
Salaš - rozhledna7
Barborka
Hora svatého Klimenta
Koryčanská kaple
Metoděj chřibský
Poutní cesta Velehrad
Růžencová cesta
Roštínská kaple
Velehradská bazilika
Bukovanský mlýn
Mlýn Velké Těšany
Větrný mlýn v Jalubí
Archeoskanzen Modrá
Kameny na Šindelné
Králův stůl
Podbuchlovské nářečí
Sklepiska
Tabarky - mohylník
Veligrad-Staré Město
Boršice
Koryčany
Zdounky
Salaš
Baťův kanál
Dlouhá řeka
Smraďavka - Leopoldov
Smraďavka - Čeložnice
Zdravá voda Koryčany
Slanica - Napajedla
Živá voda Modrá
PP Bralová
Ctiborův dub
PR Holý kopec
PP Ježovský lom
Křéby u Prasklic
PP Losky - hliniště
Malíkova lípa
PR Moravanské lúky
Sekvojovec - Chabaně
PP Včelín - lesostep
Bunč - restaurace
Kamínka - kemp
Samota - motorest
Relaxx Čeložnice
hospoda Na srubu
Kudlovská dolina chata
Kameňák - hospoda
Pod Břesteckou skalou
Zikmundov - penzion
Bradlo
Divocké údolí
Jílová - okruh
Kršle - Vrše
Na Pile
Sklepisko - kaplička
Okolo Špidláku
Vlčák - rozcestí
Vršava
Zavadilka
Buchlovický zámek
Tupeská keramika
Cetechovský mramor
Medlovský porcelanit
Žlutava kamenolom
Střílecký hřbitov
1. Běžkařská trať
Stupavská sjezdovka
Břestecká sjezdovka
Osvětimany sjezdovka
Balon nad Chřiby
Výlety do Starých hor
Kola Chřiby
Moje video
Farma Žlutava
Grunt Galatík
Hipocentrum Koryčany
Ranč Kostelany
Ranč Nevada
Ranč Rovná
Stáj Aryman
Statek Zikmundov
Poustevník Jiřík S.
Poustevník Ivan
PĚKNÉ STUDÁNKY***
PĚKNÉ STUDÁNKY**
PĚKNÉ STUDÁNKY*
LETECKÉ POMNÍKY
PARTYZÁNSKÉ STOPY
BOUDY NA SPANÍ
Naučná stezka PO HRANICI
Návštěvní kniha


Morava, krásná zem!

Svatý Metoděj je prvním známým turistou, vandrákem, poutníkem a cestovatelem ve Chřibech. Nevěříte? Tož, před ním nikoho neznáme jménem. Když přišli Solunští věrozvěstové, první místo, kam se uchýlili, byla Hora svatého Klimenta. Metoděj spolu s Cyrilem inklinovali spíše k horám než hustě obydleným městům.Vyobrazení Metoděje a Cyrila v Koryčanské kapličce nedaleko Hory svatého Klimenta. Je to lidové, ale mně se to líbí.

O sklonu ke klidnému životu v přírodě a ústraní svědčí předchozí život - u obou bratří vidíme útěk ze společnosti. Cyril býval knihovníkem v Cařihradě, Metoděj byl krajským hejtmanem v kraji strymonském. Metoděj měl dokonce i manželku a děti. Jak bylo možné a byl to oblíbený zvyk - když oba rodiče děti vychovali a zaopatřili, po vzájemné domluvě se rozešli, každý do kláštera, který si vyhlédl a tam dožil svůj život v modlitbách. Z tohoto kláštera byl Metoděj - téměř násilím - vytažen kvůli misii mezi Chazary a později mezi Slovany. On sám byl po matce Slovan. Když za pár let byli oba bratři v Římě, a složili papeži účty ze své práce - mělo se za to, že je misie konec. Cyril zde navíc ochořel k smrti, a vstoupil do kláštera.  Základy spolu již položili a papež by jistě Metodějovi neměl za zlé, kdyby se vrátil na svou "horu" (klášter na hoře Olymp v dnešním Turecku). Ovšem s nimi přišli do Říma i žalobníci z řad latinských konkurentů a věc se zamotává. Nakonec umírající Cyril vybízí Metoděje, aby se vrátil jako nový biskup na Moravu a pokračoval v obhajobě misijního díla. Metodějovi se moc nechtělo. Dle kroniky Cyril řekl svému bratru: „Hle, bratře, my dva jsme byli souspřeží a táhli jsme jednu brázdu, a já jsem skončil svůj den a padám na líše. Ty pak velmi miluješ horu, ale kvůli hoře neopouštěj své učení. Neboť čímpak můžeš být spíše spasen?“


nový obraz v Koryčanské kapli

I sám papež byl pro a tak se Metoděj vrací a putuje na Moravu jakožto nový arcibiskup. Každý biskup má znát svou diecézi a proto Metoděj určitě procestoval celý moravský kraj a další kraje, které mu byly svěřeny (Malopolsko), aby zde posvětil nové kostely a pokřtil knížata. Na Moravě pokřtil přemyslovce Bořivoje (a snad pokřtil v Čechách i svatou Ludmilu, babičku svatého Václava).

Děkovné věnce od vlád slovanských států v roce 2008 v Ellwangen.

Do Říma putoval celkem třikrát (!) a jednou do Cařihradu (dnešní Istanbul)! Také se ocitl v Německu, no ne zrovna dobrovolně. Byl zajat církevními konkurenty - biskupy z Německa. Byl vězněn asi 2 a půl roku, než byl na zásah papeže propuštěn. Byl vězněn v Ellwangen, v budově na fotografii.  V Ellwangen se začali scházet ti věřící, kteří za komunismu emigrovali a nemohli tudíž přijet na Velehrad. Vždy 5.července se zde koná cyrilometodějská pouť.

Svatý Metoděj je pro mě velký poutník a cestovatel. To si dnes nedovedeme představit, kolik kilometrů dříve lidé museli nachodit. Na druhou stranu, chůze má výhodu, že vyčišťuje hlavu. To dnes sedíme stále u počítače a relax nikde. Tož tak. Po stopách svatého Metoděje, vzhůru! Místa, s ním spojená jsou spíše legendy, například Kazatelna - skála poblíž Hory svatého Klimenta (zde byl určitě), nebo studánka U mísy, kde prý Metoděj křtil nové věřící. U Metuda se říká lokalitě Hroby (hrby), kde se dříve hledal hrob svatého Metoděje. Místo, kde jistě pobýval a které není ve Chřibech, je poloha vykopávek Na Špitálkách - Sady u Uh.Hradiště. - poblíž rozhledny Rovnina. Zde byl odhalen biskupský kostel a křestní kaple. Jsou zde informační tabule a hezký výhled na východní část Chřibů.
Metoděj určitě sloužil mši i městě Valy u Mikulčic (město Morava? pevnost Rastislavova). Sochu na poctu činnosti Cyrila a Metoděje zhotovil bulharský sochař Venkov (dobré přijímení). Svatého Metoděje poznáte podle biskupského oblečení, které obsahuje úzké palium - znak církevní pravomoci na velkém území diecézní provincie. Na každém paliu, které se užívá dodnes, najdete 7 křížků. Zpravidla Metoděj drží biskupskou berlu. Nebo zde jakožto berla je dvojramenný kříž. Naopak na vyobrazení v Koryčanské kapli nese kříž svatý Cyril, ale tam to asi autor nechápal jako pastýřskou berlu, nýbrž jako symbol víry. Cyril naopak má v ruce knihu nebo list, on totiž vynalezl hlaholské písmo, do kterého byla přepsána Bible.Ve Valech byl nalezen největší kostel z velkomoravské doby s nartexem a atriem podle římského stylu. 
Rekonstukce zatím jen v počítači. Vedle biskupského kostela je zřetelně vidět baptisterium, neboli křtitelnice, i když to vypadá jako studna.
Celkem bylo 252149 visitors (630201 hits) zde!
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free