Chřiby - PP Bralová
 

Vitejte
CHŘIBŠTÍ VELIKÁNI
ZÁPISKY Z VANDRU
Turistické známky
Hrad Buchlov
Hrad Cimburk
Hrad Střílecký
Hrad Ranšperk
Adamova rokle
Břestecká skála
Budačina skála
Buchlovský kámen
Gavendova skála
Jeřabčina skála
Kalíšek skála
Kazatelna skála
Komínské skály
Kozel skály
Miláčka skály
Moštěnské kameny
Osvětimanské skály
Pečínkova skála
Trpasličí město
Vlčí jámy - Skalky
Zikmundova skála
Modrá - rozhledna
Brdo - rozhledna
Hýsly - rozhledna
Vážany - rozhledna
Těšánky - rozhledna
Polešovice - rozhledna
Salaš - rozhledna7
Barborka
Hora svatého Klimenta
Koryčanská kaple
Metoděj chřibský
Poutní cesta Velehrad
Růžencová cesta
Roštínská kaple
Velehradská bazilika
Bukovanský mlýn
Mlýn Velké Těšany
Větrný mlýn v Jalubí
Archeoskanzen Modrá
Kameny na Šindelné
Králův stůl
Podbuchlovské nářečí
Sklepiska
Tabarky - mohylník
Veligrad-Staré Město
Boršice
Koryčany
Zdounky
Salaš
Baťův kanál
Dlouhá řeka
Smraďavka - Leopoldov
Smraďavka - Čeložnice
Zdravá voda Koryčany
Slanica - Napajedla
Živá voda Modrá
PP Bralová
Ctiborův dub
PR Holý kopec
PP Ježovský lom
Křéby u Prasklic
PP Losky - hliniště
Malíkova lípa
PR Moravanské lúky
Sekvojovec - Chabaně
PP Včelín - lesostep
Bunč - restaurace
Kamínka - kemp
Samota - motorest
Relaxx Čeložnice
hospoda Na srubu
Kudlovská dolina chata
Kameňák - hospoda
Pod Břesteckou skalou
Zikmundov - penzion
Bradlo
Divocké údolí
Jílová - okruh
Kršle - Vrše
Na Pile
Sklepisko - kaplička
Okolo Špidláku
Vlčák - rozcestí
Vršava
Zavadilka
Buchlovický zámek
Tupeská keramika
Cetechovský mramor
Medlovský porcelanit
Žlutava kamenolom
Střílecký hřbitov
1. Běžkařská trať
Stupavská sjezdovka
Břestecká sjezdovka
Osvětimany sjezdovka
Balon nad Chřiby
Výlety do Starých hor
Kola Chřiby
Moje video
Farma Žlutava
Grunt Galatík
Hipocentrum Koryčany
Ranč Kostelany
Ranč Nevada
Ranč Rovná
Stáj Aryman
Statek Zikmundov
Poustevník Jiřík S.
Poustevník Ivan
PĚKNÉ STUDÁNKY***
PĚKNÉ STUDÁNKY**
PĚKNÉ STUDÁNKY*
LETECKÉ POMNÍKY
PARTYZÁNSKÉ STOPY
BOUDY NA SPANÍ
Naučná stezka PO HRANICI
Návštěvní kniha


Morava, krásná zem!

Předmět ochrany: Stanoviště teplomilných druhů rostlin, nejsevernější lokalita hadího mordu nachového (Scorzonera purpurea) na Moravě. Z motýlů zde žijí běžnější druhy jako přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) a běloskvrnáč pampeliškový Amata phegea.Přástevník kostivalový

Přírodní památka Bralová představuje výslunnou křovinatou stráň na mírném východním až severovýchodním svahu kóty Bralová (400,6 m n. m.) se sklonem asi 10 stupňů a zbytkem pískovcového lomu na úpatí Chřibů. Nachází se 2 km jihozápadně od obce Střílky, nedaleko silnice ze Střílek do Koryčan. Vyhlášeno 7. 5. 1953!!! Celková výměra: 0,8491 ha.Běloskvrnáč pampeliškový


Hlavním důvodem ochrany je zachování teplomilné travino-bylinné vegetace ze svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s dominantní válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus). Na severní hranici svého rozšíření zde roste hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), jeho populace však není příliš početná, čítá několik málo desítek rostlin. Na lokalitě dominují v bylinném patře další xerotermní druhy, např. modřenec chocholatý, zvonek moravský (Campanula moravica), vítod větší, pipla osmahlá, rozrazil klasnatý, škarda smrdutá, rukevník východní, vrabečnice roční.mapka výskytu Zvonku moravského - campanula moravica
jediná dvě místa: Křéby a Bralová

Na suti v bývalém lomu roste užanka lékařská, na chrpě čekánku cizopasí záraza větší. Ze vstavačovitých se zde po určitou dobu vyskytoval vzácný rudohlávek jehlancovitý, od roku 1988 již nezjištěn (nejbližší populace se nacházejí až v Bílých Karpatech v okolí Radějova). Dále zde rostou dožívající třešně, z prostoru lomu se v minulosti rozšiřoval trnovník akát, dnes lom zarůstá jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). V bohatém keřovém patru převažují ptačí zob, slivoň trnka, ostružiník sivý, brslen evropský a růže šípková.

 zvonek moravský - campanula moravica


Po entomologické stránce se jedná o velmi dobrou stepní lokalitu jak v kvalitě, tak i kvantitě zjištěného hmyzu. Asi 30 % všech druhů brouků tvoří čeleď střevlíkovitých (Carabidae) s typickým vzácnějším stepním střevlíkem Olisthopus sturmii a dalšími vzácnějšími druhy, jako jsou např.  Nothiophilus rufipes, Cymindis angularis a Cymindis humeralis. Kolem 60 % brouků tvoří drabčíci, 5 % nosatci. Byl zde nalezen také vzácný skrytě žijící brouk Choleva paskoviensis z čeledi lanýžovníkovitých (Leiodidae).

 


V minulosti byl na části území malý pískovcový lom, na stráni byl extenzivní sad s třešněmi. Území je ohrožováno hlavně dvěma negativními vlivy, které představují největší nebezpečí pro rezervaci: splachy z okolních zemědělsky obdělávaných pozemků a šířením akátu. Celá rezervace je v rámci plánu péče pravidelně ručně kosena (travní společenstva v srpnu) a jsou odstraňovány náletové dřeviny jako akát, jasan, bez černý.

Celkem bylo 252150 visitors (630212 hits) zde!
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free