Chřiby - Křéby u Prasklic
 

Vitejte
CHŘIBŠTÍ VELIKÁNI
ZÁPISKY Z VANDRU
Turistické známky
Hrad Buchlov
Hrad Cimburk
Hrad Střílecký
Hrad Ranšperk
Adamova rokle
Břestecká skála
Budačina skála
Buchlovský kámen
Gavendova skála
Jeřabčina skála
Kalíšek skála
Kazatelna skála
Komínské skály
Kozel skály
Miláčka skály
Moštěnské kameny
Osvětimanské skály
Pečínkova skála
Trpasličí město
Vlčí jámy - Skalky
Zikmundova skála
Modrá - rozhledna
Brdo - rozhledna
Hýsly - rozhledna
Vážany - rozhledna
Těšánky - rozhledna
Polešovice - rozhledna
Salaš - rozhledna7
Barborka
Hora svatého Klimenta
Koryčanská kaple
Metoděj chřibský
Poutní cesta Velehrad
Růžencová cesta
Roštínská kaple
Velehradská bazilika
Bukovanský mlýn
Mlýn Velké Těšany
Větrný mlýn v Jalubí
Archeoskanzen Modrá
Kameny na Šindelné
Králův stůl
Podbuchlovské nářečí
Sklepiska
Tabarky - mohylník
Veligrad-Staré Město
Boršice
Koryčany
Zdounky
Salaš
Baťův kanál
Dlouhá řeka
Smraďavka - Leopoldov
Smraďavka - Čeložnice
Zdravá voda Koryčany
Slanica - Napajedla
Živá voda Modrá
PP Bralová
Ctiborův dub
PR Holý kopec
PP Ježovský lom
Křéby u Prasklic
PP Losky - hliniště
Malíkova lípa
PR Moravanské lúky
Sekvojovec - Chabaně
PP Včelín - lesostep
Bunč - restaurace
Kamínka - kemp
Samota - motorest
Relaxx Čeložnice
hospoda Na srubu
Kudlovská dolina chata
Kameňák - hospoda
Pod Břesteckou skalou
Zikmundov - penzion
Bradlo
Divocké údolí
Jílová - okruh
Kršle - Vrše
Na Pile
Sklepisko - kaplička
Okolo Špidláku
Vlčák - rozcestí
Vršava
Zavadilka
Buchlovický zámek
Tupeská keramika
Cetechovský mramor
Medlovský porcelanit
Žlutava kamenolom
Střílecký hřbitov
1. Běžkařská trať
Stupavská sjezdovka
Břestecká sjezdovka
Osvětimany sjezdovka
Balon nad Chřiby
Výlety do Starých hor
Kola Chřiby
Moje video
Farma Žlutava
Grunt Galatík
Hipocentrum Koryčany
Ranč Kostelany
Ranč Nevada
Ranč Rovná
Stáj Aryman
Statek Zikmundov
Poustevník Jiřík S.
Poustevník Ivan
PĚKNÉ STUDÁNKY***
PĚKNÉ STUDÁNKY**
PĚKNÉ STUDÁNKY*
LETECKÉ POMNÍKY
PARTYZÁNSKÉ STOPY
BOUDY NA SPANÍ
Naučná stezka PO HRANICI
Návštěvní kniha


Morava, krásná zem!

Západní výběžky karpatského oblouku - Litenčické pahorkatiny - se zde nazývají Křéby (to jak Hanáci zhyzdili hezký název Chřiby) a značí "hrby", kopce. (Nebo povídka J.Spáčila "Mlýn pod Kříbem" na hanácké, severní straně Chřibů u Velkých Těšan.). U obce Prasklice naleznete chráněnou oblast přírodní a se stejným jménem na vedlejším kopci poutní mariánské místo. Je to zatím nejzápadnější místo mnou monitorované chřibské oblasti a kdo ví, jestli sem ještě patří - no, já myslím, že jo. Místní lidé se hrdě hlásí, že patří ještě ke Chřibům. Uvidíme, zda se obnoví tradice lidových poutí. Toto poutní místo mě dost zajímá a jestli zde bude nějaká větší  pouť, uvidíte zde moje fotky. Škoda, že je zrušená železniční trať, která vede hned pod Křébama (Morkovice-Nezamyslice) a která teď smutně zarůstá trávou.

 

 

Národní přírodní památka Křéby představuje tři ostrůvky výslunných travnatých strání s převážně jižní expozicí, se skupinkami keřů a stromů, v zemědělsky intenzívně využívané krajině. Je situována na pravém údolním svahu potoka Tištínka, v rozpětí nadmořských výšek 228 až 277 m, na rozhraní mezi Vyškovskou bránou a Litenčickou pahorkatinou, asi 0,7 km východně od Koválovic u Tištína a 1,7 km severně od obce Prasklice. Pro tuto oblast je charakteristický mírně zvlněný reliéf a široká údolí.

 


Novou etapu života křébských vršků začali kněží dne 13.9.2008, kdy byla  znovu požehnána nová kaplička a obnovena poutní tradice. 
Obnovené poutní místo bude znovu připraveno pro poutníky, kteří zde budou čerpat pomoc a útěchu, stejně jako naši předkové.

 

 

 


Z historie poutního místa Křéby u Prasklic: 

V roce 1715 nechal baron František Ferdinand Sak, svobodný pán z Bohuňovic, majitel morkovského panství, postavit na Křébech nedaleko Prasklic poutní kapli Panny Marie Ochranitelky jako dík za odvrácení moru, který zasáhl Moravu od 1. května až do konce měsíce září roku 1714. Původní kaple pojala asi 150 lidí. Nad oltářem visel obraz Panny Marie, vyšitý na hedvábí. Ke kapli brzy přicházela velká procesí poutníků z celého okolí. Mnohé dary poutníků svědčily o tom, že Panna Maria vyslyšela jejich prosby. Křébské poutní místo se stávalo čím dál známější a vyhledávanější a množství poutí se zvyšovalo. Proto zde bylo v  roce 1772 zřízeno lokální kaplanství podřízené farnímu úřadu v Morkovicích. Kaplan bydlel přímo v Křébech, ke kterým ještě patřily čtyři domy se svými obyvateli. Z původní kaple se stala sakristie a nový kostel, v němž mohlo být více než 400 lidí, vysvětil 13.9.1778, v den Jména Panny Marie, generální vikář z Olomouce. V tento den zde byl také slavnostně umístěn obraz Panny Marie Ochranitelky, později nazvaný Panny Marie Křébské (na fotce). Na žádost hraběte Braidy a morkovského faráře povolila konzistoř dne 19.1.1778 sloužit kněžím mše svaté nejen v neděli, ale i ve všední dny.
Osvícenská politika císaře Josefa II. na konci 18. století však vedla ke zrušení tohoto oblíbeného poutního místa. Kostel byl v roce 1787 úředně uzavřen a poutní místo z císařské vůle zrušeno. Uzavřením kostela došlo k ohrožení památného obrazu Panny Marie. Z toho důvodu prohlásil hrabě Braida, že obraz kapli pouze zapůjčil, a tak mu bylo dovoleno, aby si ho vzal zpět. Hrabě tak učinil a nechal obraz  se slavnostním průvodem přenést z  křébské kaple do farního chrámu v Morkovicích. Zde se těšil ještě celé devatenácté století velké úctě. Mnozí poutníci, kteří dříve chodili na Křéby, se přicházeli k tomuto obrazu modlit do Morkovic.

 

 

 

Milostný obraz z Křéb

 

 
Otakárek fenyklový ve Křébech. Více o přírodě se dozvíte zde:

http://nature.hyperlink.cz/index_km.htm

Celkem bylo 252150 visitors (630206 hits) zde!
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free