Chřiby - Medlovský porcelanit
 

Vitejte
CHŘIBŠTÍ VELIKÁNI
ZÁPISKY Z VANDRU
Turistické známky
Hrad Buchlov
Hrad Cimburk
Hrad Střílecký
Hrad Ranšperk
Adamova rokle
Břestecká skála
Budačina skála
Buchlovský kámen
Gavendova skála
Jeřabčina skála
Kalíšek skála
Kazatelna skála
Komínské skály
Kozel skály
Miláčka skály
Moštěnské kameny
Osvětimanské skály
Pečínkova skála
Trpasličí město
Vlčí jámy - Skalky
Zikmundova skála
Modrá - rozhledna
Brdo - rozhledna
Hýsly - rozhledna
Vážany - rozhledna
Těšánky - rozhledna
Polešovice - rozhledna
Salaš - rozhledna7
Barborka
Hora svatého Klimenta
Koryčanská kaple
Metoděj chřibský
Poutní cesta Velehrad
Růžencová cesta
Roštínská kaple
Velehradská bazilika
Bukovanský mlýn
Mlýn Velké Těšany
Větrný mlýn v Jalubí
Archeoskanzen Modrá
Kameny na Šindelné
Králův stůl
Podbuchlovské nářečí
Sklepiska
Tabarky - mohylník
Veligrad-Staré Město
Boršice
Koryčany
Zdounky
Salaš
Baťův kanál
Dlouhá řeka
Smraďavka - Leopoldov
Smraďavka - Čeložnice
Zdravá voda Koryčany
Slanica - Napajedla
Živá voda Modrá
PP Bralová
Ctiborův dub
PR Holý kopec
PP Ježovský lom
Křéby u Prasklic
PP Losky - hliniště
Malíkova lípa
PR Moravanské lúky
Sekvojovec - Chabaně
PP Včelín - lesostep
Bunč - restaurace
Kamínka - kemp
Samota - motorest
Relaxx Čeložnice
hospoda Na srubu
Kudlovská dolina chata
Kameňák - hospoda
Pod Břesteckou skalou
Zikmundov - penzion
Bradlo
Divocké údolí
Jílová - okruh
Kršle - Vrše
Na Pile
Sklepisko - kaplička
Okolo Špidláku
Vlčák - rozcestí
Vršava
Zavadilka
Buchlovický zámek
Tupeská keramika
Cetechovský mramor
Medlovský porcelanit
Žlutava kamenolom
Střílecký hřbitov
1. Běžkařská trať
Stupavská sjezdovka
Břestecká sjezdovka
Osvětimany sjezdovka
Balon nad Chřiby
Výlety do Starých hor
Kola Chřiby
Moje video
Farma Žlutava
Grunt Galatík
Hipocentrum Koryčany
Ranč Kostelany
Ranč Nevada
Ranč Rovná
Stáj Aryman
Statek Zikmundov
Poustevník Jiřík S.
Poustevník Ivan
PĚKNÉ STUDÁNKY***
PĚKNÉ STUDÁNKY**
PĚKNÉ STUDÁNKY*
LETECKÉ POMNÍKY
PARTYZÁNSKÉ STOPY
BOUDY NA SPANÍ
Naučná stezka PO HRANICI
Návštěvní kniha


Morava, krásná zem!

Přírodní památka Medlovický lom

 

Lignit zhořél a jíl se přetavil v porcelanit. Aj pár zeškvařených plžů našli. Tož dobré ne? A jak to chytlo? Neví se. Buď bleskem nebo od smradu z nitra země. Ha ha. No a boršické družstvo to používalo na cesty. A prý aj na tenisové kurty. Takový kúšček od našeho to je, a ještě jsem tam nebyl. Tož honem na kolo a zařadit jedna, dva, tři a plný kotel... (A když už tam budem, tož kousek dál u Ježova je také jakýsi lom, chráněný pravda, ale je jiný.)

 

V etapě pannonu došlo ve zdejší oblasti k vyslazování mělkých mořských okrajových depresí, vznikala sladkovodní pannonská jezera, která postupně zarůstala stromovitou vegetací a rašelinisky. Následně došlo k jejich překrytí jíly a písky, vytvořily se zde sloje lignitu. Ty byly předmětem těžby v blízkém okolí a zasahovaly svým rozsahem od Kyjova až k Domanínu, kde tvořily lignitovou Kelčansko – Domanínskou pánev. Při samovznícení lignitové sloje mezi Medlovicemi a Osvětimany došlo k vypálení původních jílů v porcelanitovou horninu převážně cihlově červené barvy. Porcelanity jsou značně rozpraskané a snadno se drtí na nepravidelné ostrohranné úlomky.

Na rozdíl od původní úvahy J. Nováka (1957), který se ve své práci zmiňuje o tom, že vzhledem k poloze Medlovic na návrší mohlo dojít k zapálení nehlubokých slojek lignitu bleskem, Kašpárek a Hradský s přihlédnutím k velké mocnosti porcelanitů a vypálených jílů usuzují, že málo mocná sloj lignitu nemohla způsobit tak rozsáhlé vypálení a zvažují možnost spolupůsobení výronů plynných uhlovodíků z podloží, tvořeného karpatským flyšem.

 Základní údaje: Opuštěný lom po těžbě porcelanitu. Nachází se asi 0,3 km západně od obce Medlovice, v nadmořské výšce 320 m, k. ú. Medlovice. Vyhlášeno 6. 8. 1997. Výměra: 1,16 ha
 

Motiv ochrany: Unikátní ukázka jaspisových porcelanitů v úplném profilu, jediný výskyt na Moravě, jedna ze tří lokalit v Evropě!

 
 

Botanika: Ze vzácnějších druhů rostlin se zde vyskytuje např. konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia), černýš rolní (Melampyrum arvense), zvonek moravský (Campanula moravica), prvosenka jarní (Primula veris), sesel sivý (Seseli osseum), divizna rakouská (Verbascum austriacum) a rozrazil vídeňský (Veronica vindobonensis).

 

Zoologie: Zajímavým je ojedinělý výskyt motýla ohniváčka černočárného (Lycaena dispar) - na obrázku, který se jinak vyskytuje na vlhkých loukách. Na slunných místech je v porcelanitové suti hojný cvrček polní (Gryllus campestris). Z ohrožených druhů obratlovců zde nachází útočiště skokan štíhlý (Rana dalmatina), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a rejsec černý (Neomys anomalus).

 
 

Historie: Počátky těžby zdejších porcelanitů, s místním názven červenice nebo červenka, sahají do období před druhou světovou válkou. Od padesátých do sedmdesátých let 20. stol. využívalo vytěženou horninu zemědělské družstvo z Boršic u Buchlovic, především na zpevňování místních komunikací, porcelanit se používal i k dekoračním účelům.

 

Území je především ohroženo snahou vlastníků o vytěžení zbytku horniny. Příjezd do lomu byl již v roce 1999 uzavřen závorou, která měla zabránit nekontrolovatelné těžbě a odvozu horniny. Kolem závory však byla nelegálně zbudována nová přístupová cesta a opět dochází k nepovolené těžbě místními občany. Je třeba cyklicky (jednou za 5 - 10 let) odstraňovat případný nálet dřevin v celé ploše lomu. Pro rozmnožování obojživelníků bylo prohloubeno periodické jezírko v lomu.


čerpáno ze stránek:
www.osvetimany.cz
miroslavbedan.webz.cz/mypage/medlovice.htm
http://nature.hyperlink.cz/uh/Medlovicky_lom.htm

Celkem bylo 252149 visitors (630196 hits) zde!
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free